In exercitarea dreptului la libera asociere consfintit de Constitutia României si in scopul promovării valorilor civice, sociale si culturale, ale democraţiei si stalului de drept, in vederea facilitarii accesului la resursele private si publice si stabilirea unui parteneriat cu autoritatile publice, s-a hotarat constituirea ASOCIAŢIEI SEMENILOR BINEVOITORI cu personalitate juridica proprie, persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial si apolitic, compusa iniţial din persoane fizice, la care pot adera ulterior si alte persoane fizice si/sau juridice, infiintata in temeiul OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificata, cu respectarea prevederilor legislaţiei romane.

Team Building

In momentul constituirii ASOCIAŢIEI SEMENILOR BINEVOITORI ne-am propus ca prin cunostintele si activitatea membrilor nostri sa contribuim la promovarea spiritului de legalitate si corectitudine la apararea prestigiului si respectarea persoanelor, prin voluntarii nostri asigurand calitatea în domenii cum ar fi prevenirea dezastrelor și gestionarea situațiilor de urgență , serviciile de salvare și în special în domeniul serviciilor sociale .

Desfăşurarea acestor activităţi de interes general, de interes comunitar sau în interes personal nepatrimonial se va face cu respectarea întocmai a legislaţiei romane, precum şi a legislaţiei internaţionale.