Când s-a  hotărât constituirea ASOCIAŢIEI SEMENILOR BINEVOITORI, noi, membrii,  ne-am propus ca prin cunoștințele și activitatea noastră  să contribuim la promovarea spiritului de legalitate și corectitudine, la apărarea prestigiului și la respectarea persoanelor.  Prin voluntarii asociației noastre luptăm să asigurăm calitatea în domenii cum ar fi prevenirea dezastrelor și gestionarea situațiilor de urgență , să oferim ajutor în cadrul serviciilor de salvare și în special să ne dedicăm  eforturile în domeniul serviciilor sociale .

Redirectionează 20% din impozitul pe profit pentru a ne ajuta în misiunea nostră de a sprijini sistemul de educație prin crearea de burse, diplome și premii anuale pentru elevi și studenți cu aptitudini deosebite.

Desfăşurarea acestor activităţi de interes general, de interes comunitar sau în interes personal nepatrimonial se va face cu respectarea întocmai a legislaţiei române, precum şi a legislaţiei internaţionale.

NOTĂ:

“ SPONSORIZAREA, DEŞI ESTE O CHELTUIALĂ NEDEDUCTIBILĂ, NU I SE APLICĂ IMPOZIT 16%. SPONSORIZAREA ESTE TOTAL DEDUCTIBILĂ DIN IMPOZIT, DACĂ SE INCADREAZĂ ÎN LIMITELE IMPUSE DE CODUL FISCAL (să nu fie mai mare 3 ‰ (mie) din CA, şi de 20% din impozit). ”